Disclaimer

Het ondergaan van een van de behandelingen benoemd op deze website is geen vervanging van een consultatie van de huisarts of een medisch specialist.

 

Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch specialist.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan Ruby Séva de behandeling direct beëindigen en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan Ruby Séva u vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Ruby Séva is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie die op deze website is vermeld. Ruby Séva neemt geen enkele verantwoordelijkheid over eventuele onvolkomenheden op de website.

Over de werkzaamheid en veiligheid van de beschreven behandelingen doet Ruby Séva geen uitspraken.

Praktijk

Veenbesstraat 496

3765 BN Soest

06-14347711

mail@rubyseva.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 by Seva Art