Algemene Voorwaarden

Op alle behandelingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 1. Ethiek en hygiëne vind ik van groot belang. Als behandelaar verwacht ik dat jij als cliënt hier ook zorg voor draagt.

 2. Ik behoud mij het recht voor een cliënt te weigeren of de behandeling te staken als een cliënt zinspeelt op erotische handelingen.

 3. Ik kan besluiten van behandeling af te zien als er sprake is van een contra-indicatie zoals zware verkoudheid, griep, koorts, allergie en infectieziekten.

 4. Betaling direct na een behandeling per PIN of contant.

 5. Mocht je de gemaakte afspraak willen annuleren, dan dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan je doorberekend.

 6. Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

 7. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, allergieën en medicijngebruik.

 8. De behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding door je zorgverzekeraar.

 9. Bij het boeken van een massage accepteer je automatisch de algemene voorwaarden.

 10. Heb je een klacht? Deze dien je binnen 3 dagen schriftelijk in te dienen bij mij via mail@rubyseva.com en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Ik ben aangesloten bij het CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en maakt gebruik van de daaraan verbonden klachtenregeling.

Praktijk

Veenbesstraat 496

3765 BN Soest

06-14347711

mail@rubyseva.com

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

© 2018 by Seva Art